Geen verhogingen voor regerings- en parlementsleden

9 June 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 09 juni 2021 – De president, vicepresident, ministers, adviseurs en leden van het parlement zullen geen verhogingen krijgen. Dit heeft president Chandrikapersad Santokhi benadrukt in zijn toespraak tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in het parlement. In het kader van het door de regering uit te voeren sociaal pakket gaf het staatshoofd aan van welke groepen de salarissen zullen worden verhoogd. Het uitgangspunt is dat met name de klein verdieners een relatief grotere verhoging krijgen, terwijl aan de grootverdieners een relatief kleinere verhoging wordt toegekend. Dit, omdat de laatstgenoemden meer belasting betalen.

Het gaat om ambtenaren, personeel van ziekenhuizen en van zorginstellingen van wie de salarissen zullen worden verhoogd met een toelage. Voor de ambtenaren gaat de verhoging deze maand in, voor de ziekenhuizen en zorginstellingen is dat in juli. “Personen die meer dan 12.600 SRD verdienen, zullen geen verhogingen krijgen. De politici, dat zijn de president, vicepresident, ministers, adviseurs en DNA-leden zullen geen verhogingen krijgen”, aldus het staatshoofd. Hij voegt eraan toe dat ook gepensioneerde ambtenaren een aanvullende toelage ontvangen, terwijl de onderstanden ook zullen worden verhoogd.

Daarnaast is het besluit genomen om deze maand reeds het sociaal vangnet te versterken door aanpassing van de sociale voorzieningen. Zo zullen de algemene oudedagsvoorziening (AOV); de financiële bijstand voor mensen met een beperking; de financiële bijstand voor zwakke huishoudens en de algemene kinderbijslag (AKB) naar boven worden bijgesteld. Verder wordt er een algemene subjectsubsidiepot van SRD 12 miljoen per jaar ter beschikking gesteld voor de sociaal zwakkeren.

Het staatshoofd benadrukt dat deze verhogingen worden gefinancierd uit de begroting. De regering heeft door effectievere inning van belasting hogere inkomsten uit onder meer de hout- en goudsector en uit de exporten. Hij zegt dat voor de ondernemers de heffingskorting gehandhaafd blijft. In de toekomst zullen ook de belastingschijven worden bekeken. Deze schijven zullen in samenhang met de invoering van de BTW worden herzien.

President Santokhi: de afgelopen maanden zijn verschillende malen in individueel en collectief verband gesprekken gevoerd met de vakbeweging. Deze hebben nog niet geleid tot een sociaal akkoord. Deze gesprekken zullen voortgaan maar ondertussen blijft het de verantwoordelijkheid van de regering om ondersteuning aan de bevolking te geven.”

-Kabinet van de President-