Geen verkiezingen zonder aanpassing kiesregeling

25 August 2022

In: Nieuws
Comments: 0

“Zonder de aanpassing van de artikelen 9 en 24 van de kiesregeling, kunnen de verkiezingen van 25 mei 2025 niet gehouden worden.” Dit zei Bestuurskundige Eugene van der San gisteren tijdens een discussie-avond van de politieke partij DA’91. Op 5 augustus oordeelde het Constitutioneel Hof dat de desbetreffende artikelen in strijd zijn met de Grondwet en internationale verdragen. Dit leidde tot het onverbindend verklaren van de artikelen.

Van der San gaf ook aan, dat alleen de President van de Republiek Suriname, die belast is met de uitvoerende macht, een zet kan geven voor het wijzigen van de kiesregeling. Deze wijziging moet met 2/3 meerderheid in het parlement worden goedgekeurd. Van der San stelt dat er daarmee invulling gegeven kan worden aan het oordeel van het Constitutioneel Hof. Lothar Boksteen, gewezen voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) en het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), is voorstander van een gemengd stelsel. Hierbij wordt een deel van de DNA-leden gekozen middels landelijke-evenredigheid en een ander deel, op basis van een districten- evenredigheid.