GEESTELIJKEN ROEPEN REGERINGEN OP OM TEMPERATUUR STIJGINGEN TE BEPERKEN

6 October 2021

Comments: 0

WOENSDAG 6 OKTOBER 2021- Paus Franciscus en tientallen religieuze leiders hebben een gezamenlijke oproep aan regeringen ondertekend. De
beleidsmakers moeten zich committeren aan ambitieuze doelen op de komende VN-klimaatconferentie in Glasgow.
De religieuze leiders beloofden ook hun steentje bij te dragen om gelovigen naar een duurzamer gedrag te leiden. Dit is nodig, aangezien “zorg voor het milieu een morele verplichting is om Gods schepping voor toekomstige generaties te behouden”.

“We hebben een tuin geërfd; we mogen geen woestijn overlaten aan onze kinderen”, zei de oproep, die werd ondertekend tijdens een formele ceremonie in het Apostolisch Paleis voordat ze werd overhandigd aan de COP26-president, Alok Sharma.
De “Faith and Science: into COP26”-bijeenkomst bracht christelijke leiders samen, waaronder de aartsbisschop van Canterbury, de orthodoxe oecumenische patriarch, evenals vertegenwoordigers van de islam, het jodendom, het hindoeïsme, het sikhisme, het boeddhisme, het
confucianisme, het taoïsme, het zoroastrisme en het jaïnisme.

In hun oproep smeekten de kerkleiders politieke leiders om maatregelen te nemen om de temperatuurstijging te beperken en voor landen die het meest verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van broeikasgassen om financiële steun te verlenen aan de meest kwetsbare gemeenschappen.
Algemeen wordt verwacht dat paus Franciscus de COP26 op 31 oktober bijwoont, een top die tot doel heeft een ambitieuzere toezegging te doen om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius.