Gelijke rechten voor groeiend aantal werkenden gegarandeerd

12 June 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 12 juni 2019 – Steeds meer Surinamers kunnen rekenen op dezelfde behandeling, rechten en voorzieningen als hun collega’s: nog eens elf bedrijven ondertekenden de Verklaring van Paramaribo, een leidraad voor werkgevers die een werkklimaat willen creëren waarin personeel zich optimaal kan inzetten en ontplooien, zonder pesterijen en discriminatie. Leidinggevenden van tien andere grote en kleinere ondernemingen en organisaties zetten, tijdens IDAHOT, de internationale dag tegen angst voor en haat tegen gay’s, bi- en transseksuelen, elk jaar op 17 mei, hun handtekening onder de Verklaring. Dit gebeurde in restaurant Bonjjour.

Verklaring van Paramaribo

De Verklaring van Paramaribo is ontwikkeld door Parea, de organisatie van LGBT-professionals. De Verklaring van Paramaribo is nu ondertekend door 70 werkgevers. De situatie in Suriname gaat vooruit, zei Pareavoorzitter Juan Pigot. Discriminatie op grond van seksuele oriëntatie is verboden, bijna zeventig bedrijven hebben de Verklaring van Paramaribo ondertekend en de Pride Month wordt ondersteund door het bedrijfsleven. Ook nodigt het ministerie van Arbeid de LGBT-gemeenschap uit als gesprekspartner bij het ontwerp van nieuwe arbeidswetten. Er is echter nog veel werk te verzetten, zegt Pigot.

Zo is er nog openlijke discriminatie van de LGBT-gemeenschap in de ambtenarenpensioenwet en de wet op Sociale Voorzieningen (2012). En op de werkvloer wordt misschien minder openlijk gediscrimineerd, maar LGBT-werkenden ervaren ook subtiele pesterij.

Vijfde Ondertekeningsronde

De vijfde ondertekeningsronde is gedaan op 16 mei 2019 door Staatsolie. Voor de directeur van Staatsolie, Rudolf Elias is het een logische gevolg van het beleid. “Staatsolie kijkt al lang niet meer naar gender, naar geloof, naar seksuele geaardheid, naar hoe je eruitziet, naar kleur”, aldus Elias.

Pareavoorzitter Juan Pigot toonde zich enthousiast over de ondersteuning van Staatsolie. Hij noemde het een primeur dat Staatsolie, als grootste particuliere werkgever van Suriname, zich verbindt aan de Verklaring van Paramaribo. “Voor ons is het een absoluut hoogtepunt dat ook de directeur van Staatsolie zich achter deze verklaring schaart.” Aan de vijfde ondertekeningsronde hebben deelgenomen de Badmintonclub Clear Shot, CIC, Dek’ati, Eriks NV, Green Leaves, Killit, Simextra International, Travel Point Suriname, Traverco, en VSH. Parea hoopt dat in de toekomst nog meer werkgevers de Verklaring van Paramaribo zullen ondertekenen.

De organisatie benadert actief de HR-medewerkers van bedrijven en organisaties, zodat zij gericht kunnen werken aan gelijkheid op de werkvloer. De Fernandes Group, Surinam Airways en Grassalco zijn bedrijven die openstaan voor de benadering.-.

-Bron: Xaviera L. Arnhem-