Gezamenlijke winkelcontrole EZ en commissariaat Brokopondo

11 November 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Er zijn in totaal 18 winkels aangedaan. Dit gebeurde in de periode 18 tot en met 21 oktober 2022. Medewerkers van de dependance Brokopondo van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie hebben in samenwerking met bestuursambtenaren van de afdeling Milieu Gezondheidsdienst en het team van het Burger Informatie Centrum van het commissariaat Brokopondo controlewerkzaamheden uitgevoerd in de winkels in het district Brokopondo.

Deze producten zijn van de schappen gehaald en ter plaatse vernietigd door de winkeliers. Tijdens de controle zijn er producten op de schappen aangetroffen, waarvan de vervaldatums reeds waren verstreken. In afstemming met het waarnemend hoofd van Economische Controle Dienst zijn enkele van de producten opgeslagen in het winkelmagazijn, daar deze goederen bij de leveranciers kunnen worden ingeruild.Ook zijn er na de berekening van de winstmarge van de goederen, geen prijsopdrijvingen geconstateerd.

Bron: cds.gov.sr