Gezond drinkwater moet in elk gebied beschikbaar zijn

27 May 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 27 mei 2022- Het streven van de overheid is om in alle woongebieden optimaal gezond drinkwater te hebben. Bij het symposium ‘samenwerken aan water’ is directeur Clifton Lienga van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) ingegaan op het belang van water. In het ontwikkelingsplan 2020-2026, is dat ook één van de doelstellingen. Onderzoekingen naar waterbronnen, stelt Lienga voorop.

Vanwege het aspect van klimaatverandering gaat het ministerie van Openbare Werken, samen met de partners Meteorologische en Waterloopkundige Dienst, zich actief inzetten voor het water-ontwikkelingsplan. De vervanging van meetapparatuur voor deze afdelingen, geniet prioriteit van het ministerie. Dit is nodig om de juiste locatie voor de aanleg van waterstations te kunnen identificeren, geeft minister Riad Nurmohamed aan.

Ook SWM-directeur Lienga geeft aan dat met het oog op klimaatverandering, het van belang is om mogelijkheden te creëren voor het vastleggen van de waterbronnen. Zo kan voorkomen worden dat er wordt gebouwd in gebieden die onderwater lopen en daarvan schade ondervinden.