Ginmardo Kromosoeto “Het ministerie van LVV is rijk”

18 October 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 18 oktober 2019 – Ginmardo Kromosoeto een der sprekers tijdens de lezing ‘Productiviteit en Voedselveiligheid’ is ingegaan over de rijkdommen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Met ‘LVV is rijk’ wordt bedoeld de bezittingen van het ministerie en wel de beschikbare arealen landbouwgronden (benutte en onbenutte) en andere bezittingen.

Kromosoetoe, directeur van Surinaamse Postspaarbank (SPSB), heeft aan de hand van de ingediende begroting van het ministerie van LVV 2019, een analyse gemaakt. Hij presenteerde de verschillende ontwikkelingsprogramma’s die door de middelenbegroting moet worden uitgevoerd, wat vaak genoeg niet toereikend is en wordt aangevuld middels een lening bij een internationale organisatie.

Het tekort aan financiën kan volgens Kromosoeto ingevuld worden door beleggingen. Arealen beleggen bij een bank ter realisatie van de doelen, waarbij met het terug verdiende kapitaal het belegde terug moet betalen. De staatsbedrijven, zo wel de actieve als inactieve, kunnen ingezet worden. Aan vele staatsbedrijven worden subsidies gegeven om werk te kunnen uitvoeren, wat de regering veel geld kost. Belegging is een manier om subsidie af te schaffen. In plaats van subsidie te geven kan incentives, onderpand of cash/grond-dekking worden gegeven. De business zal ervoor moeten zorgen dat gelden worden verdiend om zo terug te kunnen betalen. Liquideren van de inactieve staatsbedrijven is een alternatief die Kromosoeto geeft om zo het beleid van het ministerie beter en sneller te realiseren.

De gedachte upgraden van kaders juicht Kromosoeto volledig toe. Voor elke organisatie is het in dienst nemen van kader en het investeren in personeel een must. Naast zijn idee hierover, heeft Kromosoetoe het ook gehad over het belang van het niet converteren van landbouwgronden naar bouwkavels, maar naar tuinbouwgronden. Aan afgestudeerde agrarische studenten die in de agribusiness wensen te gaan, zal de SPSB de mogelijkheid bieden hun bedrijf op te zetten op een stuk areaal, verwijzend naar de tuinbouwgronden. Dit werd onder luid applaus ontvangen door de aanwezigen. Hij is voorstaander van dat alle partijen nauw samenwerken om de doelen te realiseren voor het welzijn en de welvaart van Suriname. –

-Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij-