Griffie der Kantongerechten beëdigt nieuwe fungerend griffiers

13 August 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 13 augustus 2021- Maytrie Behari en Nicole Molgo zijn gister beëdigd tot fungerend griffiers bij het Hof van Justitie. Kantonrechter Dinesh Sewratan gaf aan de nieuwbakken griffiers mee dat de rechterlijke organisatie mee gaat met het moderne tijdperk. Volgens hem vindt de modernisering in een versneld tempo plaats. Hij weest op de ontwikkelingen binnen de aardoliesector. Volgens hem moet de rechterorganisatie daarop voorbereid zijn en de griffiers zullen een belangrijk rol van betekenis zijn.

Sewratan wees de griffiers op de missie van de rechterlijke organisatie, die als volgt luidt: We Bring Justice to The people. Verder ging hij kort in op de taken die de griffiers zullen vervullen. Volgens hem moeten de griffiers aantekeningen maken van de behandeling per zitting die verwerkt moet worden in een proces-verbaal. Verder nog aantekeningen maken van de besprekingen die in de raadkamer plaatsvinden alsook de beraadslagingen van de rechters tijdens de gevoerde gesprekken. Daarnaast zijn de griffiers medeverantwoordelijk voor de voortgang van de rechtszaken.  Ook ondersteunen zij de rechters bij het concipiëren van een vonnis of beschikking.

-STVS Nieuwsredactie-