Grondige aanpak Ontwateringsproblemen Maikoeproject

January 15, 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 15 januari 2020 – In opdracht van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) worden werkzaamheden uitgevoerd in en rondom het Maikoeproject te Paramaribo-Noord. Zowel de lozingen als de gesloten rioleringen verkeerden al jaren in een zeer slechte staat. De buurtbewoners trokken samen met de ressort- en districtsraadsleden aan de bel, waarna minister Vijay Chotkan meteen de opdracht gaf om alle zijwegen tussen de Ringweg en de Henk Arronstraat grondig aan te pakken.

Volgens de buurtbewoners lag het Maikoeproject bij de minste geringste regenbuien blank. Verder geven de plaatselijke bewoners aan dat zij meerdere malen de nodige kanalen hebben benaderd om de vaak voorkomende problemen aan te pakken, maar dat er niets aan werd gedaan. De bewoners zijn bijzonder ingenomen met de aanpak, waarbij zowel open lozingen als gesloten rioleringen een complete beurt krijgen. Verder worden enkele zandwegen voorzien van het v-8 materiaal dat beter blijkt te zijn om de onverharde wegen langer in goede staat te houden.

Met uitzondering van de lozingen en wegen worden ook de bermen aangepakt. De milieupolitie van het directoraat Openbaar Groen komt bij deze aanpak ook in beeld om obstakels of hindernissen tijdens de werkzaamheden te verwijderen. De veldwerkers van dit directoraat zorgen ervoor dat de v-goten schoon worden gemaakt. Er zijn ook kolkenzuigers ingezet om de rioolputten op te schonen. Rioolbuizen die niet voldoen aan de wettelijke eisen van de gebruikelijke diameter, worden in overleg met de bewoners verwijderd. De bewoners van die betreffende percelen worden verantwoordelijk gesteld om rioolbuizen van de juiste afmeting te plaatsen.

Volgens Anwar Moenne van Openbaar Groen moet dit project binnen twee weken zijn afgerond. De werkzaamheden zijn nu in volle gang en de plaatselijke bewoners zijn bijzonder onder de indruk van de manier waarop de problemen in de omgeving worden aangepakt. Zij zeggen alle medewerking toe en zijn minister Chotkan en zijn team zeer erkentelijk voor de werkzaamheden.

-NII-