Gronduitgifte deel ontwikkelingskader regering Santokhi – Brunswijk

7 August 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 07 augustus 2021- Grond biedt zekerheid. Zij die in aanmerking komen voor een stuk land kunnen er hun huis op bouwen, aan landbouw doen of een onderneming starten voor hun bestaanszekerheid. De regering Santokhi/Brunswijk wil met haar gronduitgiftebeleid de samenleving hierin tegemoetkomen. Gronduitgifte is volgens Marinus Bee, voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) deel van het ontwikkelingskader dat de regering voor Suriname heeft. Hij sprak op vrijdag 6 augustus 2021 op Moengo waar het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer ruim 150 grondpapieren heeft uitgereikt.

Tot de aanwezigen behoorden ook president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk. Net als de parlementsvoorzitter onderstreepten ook het presidentiële tandem? Team en GBB-minister Dinotha Vorswijk het belang van een stuk grond voor de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van het land. Voorzitter Bee legde net als vicepresident Brunswijk de nadruk op de ontwikkeling van het binnenland. De parlementsvoorzitter wees in dit kader op de recente ingebruikname van een Cashpoint-automaat in het dorp Goejaba. “Financial inclusion ook binnen het ontwikkelingskader”, stelde hij. Daarnaast werden ook de waterleidingprojecten en elektrificatie voor het binnenland aangestipt.

Voorzitter Bee en vicepresident Brunswijk geloven dat met nieuwbakken minister Vorswijk aan het roer bij GBB, het gronduitgiftebeleid van de regering zeker vorm zal krijgen. De vp benadrukte dat onder de huidige regering het binnenland zeker aandacht krijgt en de kans zich te ontwikkelen. De samenwerking zoals die er nu is, is het beste dat hem is overkomen. Brunswijk benadrukte dat projecten in goed overleg worden besproken en uitgevoerd, het geen door president Santokhi werd onderstreept. Het staatshoofd liet net als de vicepresident weten dat er nog heel wat projecten op stapel liggen. In het eerste regeringsjaar zijn al enkele uitgevoerd, maar het tweede jaar worden meer projecten uitgevoerd.

De regering zet zich volgens president Santokhi in om de door haar gedane beloftes na te komen. Om projecten uit te voeren moet er gepland worden. Deel van dat plannen is het besparen, waardoor de projecten met eigen middelen gefinancierd kunnen worden. Er zal ook geld beschikbaar zijn wanneer de overeenkomst met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) rond is, terwijl de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) en de Wereldbank ook bereid zijn in te komen. Alle sprekers vroegen het geduld van de samenleving in het algemeen en zij die grondaanvragen hebben lopen in het bijzonder. Benadrukt wordt dat er grote achterstanden zijn. Na Moengo is het de beurt aan Saramacca, terwijl ook Nickerie en Wanica in de pijplijn liggen.

Volgens minister Vorswijk wordt beleid uitgezet om de achterstanden in te lopen. De uitgifte in Moengo mag alvast als het decentraliseren van de gronduitgifte worden gezien. Naast de eerdergenoemden voerden ook GBB-directeur Merredith Vitolie, districtscommissaris Olivia Dominie (Marowijne Zuid-West), districtscommissaris Clyde Hunswijk (Marowijne Noord-Oost) en parlementariër Genevievre Jordan het woord. Zij juichten de start van de gronduitgiftepapieren toe en legden ook de nadruk op de zekerheid die men heeft met een stuk perceel. De sprekers riepen personen die vandaag hun stukken in ontvangst mochten nemen op, om alle haast erin te zetten hun zaken rond te krijgen.