Grote belangstelling voor plenaire sessie PSR

23 September 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een plenaire sessie gehouden over het Public Sector Reform programma. Bij deze sessie, gehouden op donderdag 22 september in het Lalla Rookh gebouw, waren de hoofden van alle Personeelszaken of HRM-afdelingen alsook de departementsdirecteuren van alle ministeries aanwezig. Het doel hiervan was om alle actoren te voorzien van de juiste informatie over de uitvoer van het Public Sector Reform Uitvoeringsplan. Met deze plenaire sessie is dan ook de officiële start gegeven voor de verplichte lansdienarenregistratie welke zal plaatsvinden in de periode 01 oktober tot en met 31 december 2022.

In deze periode kunnen ook ambtenaren die uit overheidsdienst willen treden, zich registreren. Deze projecten waren het «Opzet strategisch plan voor de hervorming van de publieke sector in Suriname», PSR in 2001, en het Public Sector Management Strengthening Program – . «Blikkend op het huidig functioneren van het Surinaams overheidsapparaat merken wij dat deze hervormingen nog niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd en dat er nog genoeg ruimte tot verbetering bestaat», geeft minister Somohardjo te kennen. Het ontwikkelen en uitvoeren van een omscholingsprogramma voor landsdienaren, zal in een andere fase aan de orde gesteld worden.

Een tweede aandachtspunt tijdens deze sessie was de vrijwillige uitdiensttreding van landsdienaren. «De opkomst en de vele vragen uit het publiek geeft aan dat Public Sector Reform nu meer dan ooit een noodzaak is en geeft hoop dat het dit keer wel gaat lukken», aldus minister Somohardjo.