Grotere druk op Amerikaanse dollar

21 July 2022

In: Nieuws
Comments: 0

De druk op de Amerikaanse dollar is aanzienlijk groter geworden. Dit wordt door twee cambiohouders, die anoniem wensen te blijven, bevestigd tegenover het STVS Journaal. De vraag naar USD’s wordt steeds groter terwijl het aanbod daarin niet kan voorzien. Dit is duidelijk te merken aan de stijgende trend die de wisselkoers momenteel vertoont.

De meeste USD dollars komen ons land binnen via de goud, hout- en de opkomende oliesector. Daarnaast levert ook de rijst-sector een wezenlijke bijdrage. Valuta die Suriname hiermee ontvangt, is echter niet voldoende om in de totale behoefte te voorzien. Indien de Centrale Bank van Suriname over voldoende middelen beschikt, kan die een interventie plegen op de markt zodat de wisselkoers onder controle gehouden kan worden.

Een andere cambiohouder die ook anoniem wenst te blijven, geeft aan dat de algemene banken momenteel niet over voldoende girale USD’s beschikken. Dit brengt desastreuze gevolgen met zich mee voor andere de import van goederen.