Hakrinbank medewerker fraudeert voor miljoenen

25 August 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Er is onlangs een grootschalige fraude ontdekt bij de Hakrinbank N.V. Een medewerkster heeft via verschillende rekeningen geld overgeboekt naar rekeningen van cliënten. De medewerkster zou in de afgelopen twee jaar, voor miljoenen gefraudeerd hebben. “Geld werd opgenomen van interne grootboekrekeningen of overgeboekt naar bevriende relaties die het overgemaakte geld grotendeels weer overdroegen aan de fraudeur. Dat het zolang heeft geduurd voordat het ontdekt werd en de financiële schade zo groot is, duidt erop dat de interne controles volledig hebben gefaald. De incompetentie van de directie wordt wederom bewezen, ook door het forse verlies van SRD 56 miljoen over het boekjaar 2020”, aldus een interne deskundige.

Momenteel is er een intern onderzoek gaande om na te gaan hoe groot de schade is. Deze kwestie heeft voor veel onrust binnen de bank gezorgd. ‘Door het handelen van deze medewerkster, kunnen anderen die niets met deze zaak te maken hebben, in problemen raken. Hen kan namelijk onverschilligheid verweten worden’’. De zaak kwam aan het licht toen de medewerkster een bedrag van ruim SRD 7 miljoen had overgemaakt aan iemand in overheidsdienst. De medewerkster heeft ziek gemeld.

De Hakrinbank N.V. heeft gisteren in een schrijven bekend gemaakt, dat er aangifte bij de politie is gedaan van fraude. De bank stelde dat bij de fraude die tijdens de interne controle is ontdekt, er geen gelden van klanten zijn ontvreemd. De Internal Audit Department van de Hakrinbank is zelf bezig met een diepgaand onderzoek. Het doel is om de omvang van de fraude vast te stellen en de betrokkenen in kaart te brengen.

De Hakrinbank stelde voorts, dat zij ook de nodige maatregelen heeft getroffen om herhaling te voorkomen en om de ontvreemde middelen terug te halen. Over een week houdt de Hakrinbank haar jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders over het boekjaar 2020. De jaarrekening, die op basis van IFRS-grondslagen is opgemaakt, zal worden voorgelegd aan de aandeelhouders ter goedkeuring.