Handtekening minister EZ misbruikt voor ontheffing aan ondernemer voor import meerdere voertuigen

2 February 2023

In: Nieuws
Comments: 0

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie (EZOTI) in Suriname heeft vaak te maken gekregen met corruptie.
Minister Rishma Kuldipsingh zegt dat zij erachter is gekomen hoe vaak er smeergelden betaald worden om zaken in orde te krijgen.
Onlangs is ook haar handtekening misbruikt om ontheffing te verlenen aan een ondernemer, voor de import van meerdere voertuigen.
Kuldipsingh heeft hierover een brief gericht aan het personeel, zodat die zich niet schuldig maakt aan illegale praktijken. De consequenties zullen niet uitblijven, verzekert de bewindsvrouw.