Henna Guicherit: “Nog steeds discriminatie van vrouwen in de politiek”

December 3, 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 03 december 2021- Bij de invulling van bestuurlijke functies, worden vrouwen nog steeds gediscrimineerd. Dit kwam naar voren tijdens de inleiding van Henna Guicherit, keynote spreker bij het jaarlijks debat van de ‘Women Power Politics Foundation’. Guicherit is van mening dat vrouwen onvoldoende in de gelegenheid worden gesteld om invulling te geven aan bestuurlijke functies.

ABOP DNA-lid Miquella Huur is van mening, dat dergelijke debatten kunnen bijdragen aan het vergroten van de kennis van opkomende politici. In tegenstelling tot Guicherit zegt Huur dat vrouwen wel degelijk in de gelegenheid worden gesteld om zich te profileren binnen het bestuurlijke.

NDP-parlementariër Ann Sadi is een andere mening toegedaan. Volgens haar moet er bij het kiezen van personen voor politiek-bestuurlijke functies, niet gekeken worden naar het geslacht.

De meningen in de samenleving over de positie van vrouwen in de politiek, zijn verdeeld. Dit blijkt uit de volgende reacties. Politicoloog Hans Breeveld gaat een stapje verder. Een goede interne democratie binnen politieke partijen, is volgens hem van eminent belang. Dit, ter verbetering van de positie van zowel vrouwen als mannen in de politiek.