Hernieuwde aanpak regionale en internationale veiligheid

22 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 22 april 2022- Een hernieuwde inzet is nodig om de regionale en internationale veiligheid te verbeteren en de strijd tegen transnationale misdaad te versterken. Dit zeiden vicepremier Horace Chang en de minister van Nationale Veiligheid van Jamaica, tijdens de High Level Security Conference (HLSC) op donderdag 21 april gehouden in Royal Ballroom Torarica. Chang is tevens voorzitter van Caricom’s Council for National Security and Law Enforcement (CONSLE), de raad voor nationale veiligheid en rechtshandhaving.

De CONSLE-voorzitter merkte op dat landen stappen moeten blijven nemen en voordelen uit grensoverschrijdende criminele activiteiten te onttrekken. Er is een hernieuwde inzet nodig om de veiligheid van het land, lucht en zeegrenzen te versterken door instrumenten voor gegevensverzameling, controlesystemen om de coördinatie te verbeteren en voortdurende inspanningen om de regionale, sub-regionale en internationale samenwerking te verdiepen.

Verder geeft Chang aan, het bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie het netwerk van financiering van de inlichtingendiensten te versterken zodat ze kunnen voldoen aan relevante VN-instrumenten en resoluties. Hij merkte verder op dat de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie het netwerk van financiering van de inlichtingendiensten zou kunnen versterken zodat ze voldoen aan de relevante VN-instrumenten en -resoluties.

Volgens vicepremier Horace Chang blijven interregionale, inter-agency en internationale samenwerking, evenals publiek-private partnerschappen, katalysatoren op alle geïdentificeerde gebieden om de transnationale georganiseerde misdaad te bestrijden.

De Jamaicaanse functionaris benadrukte verder dat terwijl het Caribisch gebied strategisch zit tussen twee grote continenten, waaronder Noord-Amerika, het grootste economische blok, die de regio om economische redenen tracht te benutten, ook de transnationale criminele organisaties profiteren van deze strategische overslaglocatie.

Er moet gebruik worden gemaakt van technologie, zei hij, met name het gebruik van satellietbeelden. Aangezien terroristen op diverse manieren profiteren van transnationale georganiseerde misdaad, waaronder illegale handel in vuurwapens en munitie via dezelfde pijplijn wordt gebruikt voor smokkel en drugshandel. Dit vormt een gevaar voor de samenleving. “We moeten samenwerken en te allen tijde alert zijn, aldus Chang.