Heronderhandeling met IMF noodzakelijk

8 September 2022

In: Nieuws
Comments: 0

De regering moet aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF), een uiteenzetting geven over de inkomsten en uitgaven van de staat. Dit is één van de punten waarover er wordt gesproken tijdens de heronderhandeling. Volgens Karel Eckhorst, hoofdonderhandelaar namens Suriname, wordt er al vier maanden gesproken over aanpassingen binnen het oorspronkelijk herstelprogramma van 2020-2021. Toen al werd er overeenstemming bereikt over het vrijmaken van 1 miljard Surinaamse Dollar voor koopkrachtversterking en het subsidiëren van brandstof. Dit bedrag komt uit de besparingen van de overheid die bestemd waren voor het aflossen van de schulden. Maar, deze zijn anders aangewend.

De regering staat momenteel voor een soort dilemma van inflatie, terwijl de gemeenschap blijft vragen naar koopkrachtversterking. Dit betekent dat de overheid meer zal moeten uitgeven. Volgens het IMF zal de regering moeten snijden in haar uitgaven. Een ander onderhandelingspunt betreft het afbouwen van de verschillende subsidies. Volgens Eckhorst moet het programma nu getemporiseerd uitgevoerd worden, zodat de schokken niet te hard aankomen bij de samenleving.