Het OM is objectief en onpartijdig

1 December 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Naar aanleiding van recent in de media verschenen uitlatingen in verband met een op dit moment lopend strafrechtelijk onderzoek, brengt het Openbaar Ministerie ( OM) het volgende onder de aandacht: Het OM benadrukt dat alle onderzoeken verricht worden op grond van zijn Grondwettelijke taken. In de zaak die heeft geleid tot de recente uitlatingen in het nieuws, geeft het OM aan dat het Justitieel Interventie Team niet belast is met het onderzoek. Zonder al te diep in te gaan op het lopend strafrechtelijk onderzoek, kan worden aangegeven dat er drie personen in verzekering zijn gesteld, dat de rechtmatigheid van hun inverzekeringstelling door de Rechter-Commissaris is getoetst en dat er een gerechtelijk vooronderzoek gaande is.