Hoge Raad der Nederlanden brengt beleefdheidsbezoek aan president Santokhi

24 November 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Dineke de Groot, president van de Hoge Raad der Nederlanden, en Edwin Bleichrodt, procureur-generaal bij deze instantie, zijn op werkbezoek bij het Hof van Justitie. De hoge functionarissen van de Nederlandse rechterlijke macht hebben op woensdag 23 november 2022 een beleefdheidsbezoek gebracht aan president Chandrikapersad Santokhi. De Hoge Raad der Nederlanden is in Nederland de hoogste rechter in civiele, straf- en belastingzaken. De Hoge Raad is geen derde instantie maar een cassatierechter.

Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of een lagere rechter bij een uitspraak het recht juist heeft toegepast en of de procedure juist is gevolgd. President De Groot laat optekenen dat de Surinaamse en de Nederlandse rechtspraak tot dezelfde rechtsfamilies behoren. «Het is voor de rechtsontwikkeling aangewezen om met de rechtsfamilies in contact te blijven om ontwikkelingen, ervaringen en expertise met elkaar te delen en waar nodig en mogelijk deze uit te diepen», aldus de hoge rechtsfunctionaris. Dineke de Groot heeft ook onder woorden gebracht dat de Hoge Raad Suriname zal ondersteunen met expertise.

De Hoge Raad en het Hof van Justitie hebben een intentieverklaring getekend. President De Groot is bijzonder positief gesteld hierover en geeft aan dat de instituten nu verder moeten verkennen hoe er inhoud gegeven zal worden aan de diverse afspraken.