Honderd Surinaamse Dollars vereist voor een vuurwapenaanvraag

1 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Foto ter illustratie

Vrijdag 01 april 2022- Het Openbaar Ministerie drukt vuurwapenaanvragers op het hart om geen betalingen te doen bij onbevoegde personen. Voor het verkrijgen van een aanvraagformulier voor een vuurwapen moet de aanvrager eerst een betaling doen bij de CbvS op het rekeningnummer van de Procureur-generaal bij het Hof van Justitie. Met het stortingsbewijs kan men zich begeven  naar de afdeling Vuurwapen aan de Henck Arronstraat no.61. Alleen daar kunnen het ingevulde aanvraagformulier met de nodige bescheiden worden ingediend. Op deze afdeling kan de aanvrager ook informatie verkrijgen over de betalings- en indieningsprocedure van verzoeken ter verkrijgen van een machtiging voor het voorhanden hebben van een vuurwapen. Nadat de aanvrager voormelde bescheiden heeft ingediend bij de afdeling Vuurwapen, worden deze verzonden naar de afdeling Vergunningen van het Korps Politie Suriname voor het doen verrichten van een breed onderzoek, de persoon van de aanvrager regarderende. Na het voltooien van dit onderzoek wordt het resultaat daarvan ter beoordeling opgestuurd naar de Procureur-Generaal.

De belanghebbende wordt vervolgens middels een sms-bericht -verzonden middels het telefoonnummer 8584816- op de hoogte gesteld, van het besluit van de Procureur-generaal op de desbetreffende vuurwapenaanvraag. Elke aanvraag wordt objectief en op de doelmatigheid en redelijkheid getoetst door de Procureur-generaal. Hierbij wordt tevens in overweging genomen of er sprake is van een ‘redelijke belang’ ter verkrijgen van een machtiging voor het voorhanden hebben van een vuurwapen. Op de burgerij wordt een beroep gedaan om aan niemand enige betaling te doen voor bespoediging van het proces.

Het proces van de aanvraag tot de beoordeling is transparant en leent zich niet voor enige vorm van bemiddeling.