Honorair consul in Libanon wil samenwerkingsrelatie met Suriname intensiveren

27 October 2022

In: Nieuws
Comments: 0

De honorair consul van Suriname in Libanon, Antoine Kareh, heeft op 26 oktober 2022 een beleefdheidsbezoek gebracht aan de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), Rishma Kuldipsingh. Het doel van dit beleefdheidsbezoek is om de samenwerkingsrelatie tussen Suriname en Libanon te intensiveren. Aanwezig waren ook de Honorair Consul van Chad in Libanon, Ghazi Assakar, de voorzitter van de Surinaamse Libanese Vereniging, Tedy Jbara, een Surinaams-Libanese zakenman, Antoine Armali en het hoofd van de afdeling Midden-Oosten van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationaal Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Terry Shameem.

Antoine Kareh, benadrukt dat in het kader van de intensivering van de relatie tussen beide landen, gekeken zal worden naar de ontwikkeling van de Surinaamse economie, met name naar gebieden waar de Surinaamse overheid wil gaan investeren. Om dit te bewerkstelligen zal er een werkgroep worden geïnstalleerd om investeerders uit beide landen aan te trekken, en om ondernemerschap te stimuleren en te ontwikkelen. Op zowel cultureel alsook economisch gebied kunnen er investeringen plaatsvinden, zodat de economie van beide landen op een hoger niveau kan worden gebracht. De minister van EZ is zeer ingenomen met het bezoek van de delegatie.