Honorair Consul voor Suriname in Israël ontvangt zijn benoemingsbrevet

28 June 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 28 juni 2019 – De nieuwe Honorair Consul (HC) voor de Republiek Suriname in de Staat Israël, Joseph Haim Harrosh, heeft zijn benoemingsbrevet in ontvangst mogen nemen. Dit gebeurde op 26 juni 2019 tijdens een beleefdheidsbezoek aan de Minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle.
Het benoemen van een Honorair Consul is onderdeel van het doen vertegenwoordigen van Suriname in het buitenland en past binnen het buitenlandsbeleid van ons land.
De relatie tussen Suriname en Israël zal met de inzet van de HC verder geïntensiveerd worden. De gebieden van samenwerking zijn landbouw, gezondheid, educatie, ICT, toerisme en veiligheid.
Beide landen hebben reeds projecten in uitvoering. Genoemd kan worden Anton de Kom Universiteit en de bouw van een auditorium met een grotere capaciteit, het aanleggen van een Industrial Park en Greenhouses.
Joseph Harrosh benadrukte de multiculturele samenleving van Suriname die in vrede met elkaar leeft. In dit verband zullen de mogelijkheden bekeken worden voor diepgaande culturele samenwerkingen tussen beide landen.
Suriname en Israёl onderhouden sinds februari 1976 diplomatieke betrekkingen.
-MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN-