ILO verleent technische assistentie bij opstarten Centrum voor Innovatie en Productiviteit

7 September 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Deze week vertoeft een delegatie van de Internationale Arbeidsorganisatie in Suriname om te assisteren met de opstart van het Centrum voor Innovatie en Productiviteit en in dit kader zal er met relevante stakeholders van gedachten worden gewisseld. Aan het einde van de week hoopt de ILO-delegatie overeenstemming te hebben over de focus en aandachtsgebieden waarop het CIP zich in de beginperiode zal richten.

Minister Steven Mac Andrew van AWJ heeft de delegatie op maandag 5 september 2022 ontvangen om zijn visie kenbaar te maken ten aanzien van de operationalisatie van het CIP.

Tijdens het onderhoud met de bewindsman werd uit de doeken gedaan door de ILO-delegatie, dat Suriname in november op de agenda zal staan van de ILO Governing Body, zodat het Bestuursorgaan omstandig geinformeerd kan worden over de geplande activiteiten en steun, welke de ILO zal verlenen aan ons land.

Dit is de reden waarom de Surinaamse delegatie in de marge van de afgelopen Internationale Arbeidsconferentie in juni 2022 in Geneve, Zwitserland, een beroep had gedaan op de aldaar gestationeerde ILO-deskundigen, Mario Berrios en Severine Deboos, om technische assistentie te verlenen.

De heer Mario Berrios, Specialist Small Enterprises Unit, maakt deel uit van de delegatie, evenals zijn counterpart van het Decent Work Team and Office for the Caribbean, de heer John Bliek, Specialist, Enterprise, Cooperatives and Rural Development. Zowel de minister als de ILO-delegatie rekenen op een succesvolle missie, zodat aan het eind van de week, de ILO de nodige duidelijkheid heeft over de opstart en het beoogde functioneren van het CIP.