In totaal 10 ministeries betrokken bij rampenplan binnenland

1 May 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 01 mei 2022- President Chandrikapersad Santokhi van Suriname heeft zich door het crisisteam, belast met de coördinatie van de wateroverlast in het binnenland, laten informeren over de stand van zaken bij het stuwmeer, de dam en de ondergelopen gebieden. De president wilde een uiteenzetting van ‘the best case scenario’ maar zeker ook van de ‘worst case scenario’ betreffende de staat van de dam en het stuwmeer. Staatsolie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de dam informeerde de president over de monitoring en het onderhoud van de stuwdam via een presentatie.

Tijdens deze presentatie kwam naar voren dat met apparatuur de snelheid van het neerstromende water kan worden berekend. Ook kan worden aangeven welke dorpen onder water zullen lopen zodat er daarop geanticipeerd kan worden. “Er zullen krutu’s moeten worden gehouden met de leefgemeenschappen om te praten over de toekomst en als er toch uitgeweken zal moeten worden naar hoger gelegen gebieden, omdat dit probleem van wateroverlast er altijd al was en er altijd zal zijn” stelt het staatshoofd. Volgens hem zullen nu concrete oplossingen moeten komen. Volgens Jerry Slijngaard van het NCCR worden de bewoners tot nog toe onder andere ondersteund met voedselpakketten, water en tenten.

Het NCCR is echter voorstander van om financiële steun aan de mensen te geven, omdat er momenteel sprake is van noodhulp die op een gegeven moment zal moeten stoppen. Via een shelterwerkgroep zal er worden gekeken naar kortetermijnopvang.