Infosessie Financiën en Planning over actuele financieel-economische ontwikkelingen

8 August 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 08 augustus 2021- Het ministerie van Financiën en Planning heeft op 5 augustus 2021 een infosessie georganiseerd. Deze infosessie was speciaal om influencers en commentatoren in te lichten over actuele financieel-economische ontwikkelingen van ons land. Minister Armand Achaibersing gaf aan dat het belangrijk is om deze doelgroep ook van de juiste informatie te kunnen voorzien. Deze groep heeft namelijk een maatschappelijke rol en ook invloed. De minister merkte op dat er soms meningen gevormd worden, maar dat personen soms niet volledig geïnformeerd zijn. Op basis daarvan is besloten om middels deze sessie hierop in te spelen.

Stanley Raghoebarsing, Georgetine Tjalim, Reguillo Hira en Ritesh Ganpat, keypersons van het ministerie, hielden korte presentaties. Ze gingen in op het Herstelplan, de relatie van het ministerie met de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de overheidsfinanciën voor het eerste half jaar van 2021; in het bijzonder het realisatiepercentage ten opzichte van de goedgekeurde begroting. Ten aanzien van de overheidsfinanciën is, door de introductie van cash management, het uitgavenbeleid afgestemd op de inkomsten. Ook werd benoemd dat transparantie van financiële informatie tot verbeterde statistieken en beleid leidt. De focus in Hira’s presentatie was op de investeringen in het productiefonds en de verschillende bestaande en nog op te zetten studiefondsen. Ritesh Ganpat presenteerde over de ontwikkelingen in de zorgsector en de stappen richting herstel van deze sector.

Ook Viren Ajodhia, Bryan Renten en Danny Lachman gaven korte presentaties over het schuldenvraagstuk en de samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de versterking van de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) en voorbereidingen voor het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) 2022-2026. Belastingdirecteur Ismael Kalaykhan presenteerde over de hervormingen van de Belastingdienst.

De infosessie is met een vragenronde afgesloten. Volgens aanwezigen was het een interessante sessie, waarbij er vooral positief gereageerd is op de openhartigheid ten aanzien van informatie. Minister Achaibersing benadrukte dat er meerdere van deze sessies gehouden zullen worden. De mogelijkheid wordt bekeken om ze in de toekomst voor speciale groepen te organiseren, zoals hoofdredacteuren (kranten, nieuwswebsites, tv en radiostations), journalisten, DNA-leden, ondernemers en topkader overheid.

-Ministerie van Financiën en Planning-