Infosessie over belang van Pesticide Controle Comité voor Suriname

November 9, 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 9 november 2019 – Verschillende belanghebbenden zoals vertegenwoordigers van het ministerie van LVV, Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA), Bureau Openbare Gezondheid (BOG) van het ministerie van Volksgezondheid, Consumentenkring, Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) en het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), kwamen woensdag bijeen om deel te nemen aan een infosessie.

De Pesticide Controle Comité (PCC) is de autoriteit die moet zorgdragen dat de gezondheid van de mens en het milieu beschermd wordt tegen risico’s, gerelateerd aan het gebruik van pesticiden. Dit omvat de bescherming van landbouwers, consumenten, het publiek, gewassen, vee, dieren in het wild en waterlichamen (waterbodies).

International Phytosanitary Consultant, Jeffery Jones, die ook assisteert bij de oprichting van de PCC, hield een presentatie voor de aanwezigen. Een hele belangrijke taak die vervult moet worden alvorens de PCC tot stand komt, is een aangepaste en gemoderniseerde Bestrijdingsmiddelenwet. De afdeling Bestrijdingsmiddelen is momenteel bezig de Bestrijdingsmiddelenwet (G.B. 1972 no. 151) aan te passen, om die dan in te dienen bij De Nationale Assemblee ter behandeling en goedkeuring.

Er is gebrainstormd over de PCC en de adviezen en voorstellen worden verder uitgewerkt in het raadsvoorstel dat opgestuurd zal worden naar de Raad van Ministers.

-LVV-