Inheemse vrouwen in Suriname kunnen wederom een project indienen en kans maken op U$ 10.000 voor uitvoering

21 February 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 21 februari 2022- Dit programma is tot stand gekomen met de steun van de Franse regering en de coördinator van inheemse organisaties van het Amazonebekken. Binnen het eerste fellowshipprogramma voor inheemse vrouwen zijn 24 vrouwen uit 7 landen in het Amazonebekken geselecteerd die deel hebben genomen aan dit programma. Uit de online inzendingen zullen twee tot drie vrouwen worden gekozen om hun land te vertegenwoordigen en het project in hun eigen land uit te voeren. CI stelt binnen dit Pact voor om tegen 2025 tot 12% van het Amazonegebied – bijna 73,1 miljoen hectare – in stand te houden, en de capaciteitsontwikkeling van 26 inheemse gebieden en lokale gemeenschappen in 7 landen van het Amazonegebied te ondersteunen.

In dit kader zijn in 2020 twee inheemse vrouwen in Suriname, Marijane Makadepuung en Sharmaine Artist, uit een aantal inzendingen geselecteerd om hun projecten uit te voeren. Beide vrouwen kregen daarbij technische en financiële steun om hun project uit te voeren en hun leiderschapskwaliteiten te verbeteren. Op 21 februari 2022 zal een nieuwe inschrijvingsronde van start gaan en zullen inheemse vrouwen in Suriname wederom via verschillende media worden opgeroepen om een project in te dienen. Om geselecteerd te worden zal het project ook in deze nieuwe ronde moeten bijdragen aan de instandhouding van het milieu in hun dorp of aan het oplossen van een milieuprobleem in hun leefgebied.

Een andere voorwaarde voor selectie is dat de vrouwen worden voorgedragen door een inheemse organisatie in Suriname. Daarnaast is het belangrijk dat de projecten worden gedragen door de gemeenschap waarin de vrouwen hun project willen uitvoeren. Uiteindelijk zullen de twee beste inzendingen worden gekozen. De geselecteerde vrouwen krijgen dan een geldsbedrag van maximaal US$ 10.000 als prijs om hun project uit te voeren en genieten daarnaast ook nog inhoudelijke ondersteuning en persoonlijke coaching van een mentor.

De inheemse vrouwen worden opgeroepen om hun projectidee dat aan de gestelde eisen moet voldoen, deze eisen zijn vermeld op het online formulier, in te vullen en online op te sturen. De inzendingen kunnen uiterlijk 21 maart 2022 worden ingediend.