Inlopen onderwijsachterstand vereist gezamenlijke inspanning

27 April 2023

Comments: 0

De achterstanden binnen het onderwijs, als gevolg van de extreme wateroverlast van  de afgelopen dagen, zullen worden ingelopen. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft er rekening mee gehouden dat er een achterstand is ontstaan door de slechte opkomst van leerlingen en leerkrachten door de extreme regenval. Vernon Kersout, onderdirecteur Algemeen Vormend Onderwijs, geeft aan dat er een beroep is gedaan op de schoolleiders om zich flexibel op te stellen in deze tijd; vanwege de overmachtssituatie. Dit fenomeen doet zich vaker voor in met name de grote regentijd. “Daarom hebben wij als ministerie de policy dat we, zeker in deze periode, de inspectie en de onderwijsbureaus vragen de situatie op de scholen constant te monitoren, zodat wij bij eventuele calamiteiten erop kunnen inspelen. Ook in het binnenland, waar sprake is van een andersoortige situatie. We hebben ook rapportages binnengekregen van sommige scholen in onder andere het Sipaliwinigebied die te kampen heeft met wateroverlast”, zegt de Onderwijs-onderdirecteur.

Er zijn ook scholen die normaal hebben gedraaid, omdat zij geen dusdanige wateroverlast hebben ondervonden. Het ministerie heeft vanaf maandag, na de start van de basis- en VOJ-scholen en op woensdag van de middelbare scholen, een inventarisatie kunnen opmaken.