Health Response and Preparedness committee geïnstalleerd

5 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 05 augustus 2019 – De minister van Volksgezondheid Antoine Elias heeft de nieuwe Health Response and Preparedness Committee, die voorheen de Rampencommissie sector Volksgezondheid heette geïnstalleerd. De commissie is op vrijdag 2 augustus 2019, voor een periode van 3 jaar geïnstalleerd.

De voorzitter van de commissie Radjesh  Ramadhin gaf kort aan dat het response team geen “one man show” mag zijn, maar een gezamenlijke aanpak vereist van betrokkenen binnen de gezondheidszorg en partners. “Wij gaan als commissie samen het werk doen en eraan werken om de gestelde doelen te bewerkstelligen”. Ook gaf Ramadhin aan dat de commissie een voornemen is om ook met behulp van externe deskundigen alarm en response systemen binnen de gezondheidszorg te formaliseren. Een belangrijke leidraad voor deze commissie zal zijn het updaten van de Heatlh Response and Preparedness Plan , het voormalige Nationale Health Disaster Plan van VG daterend van 2008.

Enkele van de taken van de Response and Preparedness committee zijn: Het onderhouden van een staat van paraatheid in de sector Volksgezondheid, met name door:

– het organiseren van jaarlijks beleidsoverleg met de directies van instellingen in de sector Volksgezondheid betreffende het rampenplan Volksgezondheid;

– het tweejaarlijks formuleren van distribueren van een nieuwe editie van het Rampenplan Volksgezondheid;

– het herzien van de MOU tussen instellingen/ziekenhuizen;

– het uitschrijven van protocollen en werkdocumenten voor calamiteiten en of rampen die zich kunnen voordoen binnen de Public Health;

– het samenwerken van met de interdepartementale commissie voor de implementatie van de Internationale Health Regulations;

– het command centre verder inrichten en onderhouden zodat deze indien nodig snel geactiveerd kan worden en;

– de voorzieningen treffen voor de instelling van een Nationaal Surveillance& Response Team onder leiding van de directeur van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg;

In de Response and Preparedness committee hebben zitting: Radjesh Ramadhin (voorzitter), namens het ministerie van Volksgezondheid, drs. Robert Mohamed, namens het ministerie van Volksgezondheid ( ondervoorzitter), Radjesh Ori, namens het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, Pedro Roep, namens de Stichting Regionale Gezondheidsdienst, Melvin Uiterloo, namens de Stichting Medische Zending, drs. Fauzia Poese, namens het Landsbedrijf Academisch Ziekenhuis, Gerald Tjon A San, namens het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en dr. Jules de Kom, namens het Landsbedrijf Academisch Ziekenhuis.

-MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID-