Institutionele hervorming Belastingen en Douane: terugblik en het jaar 2020

December 30, 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 30 december 2019 – Vroeg in 2019 is het structuur stappenplan van de Belastingen en Douane organisatie
goedgekeurd en van start gegaan. Dit hervormingsplan duurt totaal 15 maanden en heeft als doel
om de grote tekortkomingen bij de diensten fundamenteel op te heffen.
Een van eerste stappen was de overgang op SIGTAS, het nieuwe belastingensysteem, waartoe er
belangrijke pilots zijn uitgevoerd, zoals de on-line aangiften middels portals bij commerciële
banken. Tevens is de beschrijving van de interne organisatie en processen die passen in het
gemoderniseerde systeem afgerond. Deze zullen fungeren als de nieuwe kaders voor de taken
en werkzaamheden van elke belastingambtenaar en of douanier.
De aanpak van de renovatie van het nieuw aangekochte Belastingengebouw is eveneens in kaart
gebracht.
Een absoluut hoogtepunt was de aanvang van de bouw in september 2019 van het eigen
Douanegebouw, terwijl nieuw apparatuur voor de dienst succesvol werd aanbesteed. De elf
aangekochte scanners worden in 2020 geïnstalleerd en zullen dienen om de douanecontrole
werkzaamheden efficiënter en fraude-veiliger te maken. Het aangewezen personeel zal intensief
getraind worden in de apparatuur en de geautomatiseerde afwikkeling van handelsladingen.
Het Asycuda handelsinformatie systeem is in 2019 beter beveiligd en met specialiteiten
uitgebreid. De instelling van de internationale relaties desk met de World Customs Organisation
en Customs World van Dubai zal begin 2020 een feit zijn, hetgeen een grote sprong vooruit is in
de verbetering van onze cross-border intelligence.
Naast capaciteitsversterking en training zullen de dienstambtenaren ook kunnen rekenen op een
betere bezoldiging als een reflectie van een verhoogde opbrengst van hun werkzaamheden op
basis van de organisatorische en technologische hogere effectiviteit. Dit principe wordt
toegepast in het kader van de incentieven voor hervormingsgezindheid en het streven naar
hogere resultaten uit arbeid en inzet.
Aangezien de relatie output en inzet beter identificeerbaar zal zijn, zullen onvermijdbaar maar
ook zeer opportuun de Belastingen en Douane een eigen bezoldigingssysteem kunnen
ontwikkelen. Bij deze zal alvast het douane korps per 1 januari 2020 uit FISO treden. Hiervoor zal
de minister van Financiën binnenkort een raadsvoorstel bij de Raad van Ministers indienen met
het nieuwe bezoldiging beleid voor de douane.
Ten slotte zijn recentelijk belangrijke wetten die de automatiseringsinspanningen bekronen
aangenomen in het parlement, waaronder het uniek fiscaal identificatienummer voor elke
belastingplichtige.

– Ministerie van Financiën-