Inzet mobiele ID-unit CBB voor speciale doelgroep

28 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 28 maart 2022– In de perioden van 15 februari tot en met 15 maart 2022 heeft de mobiele unit van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) de bewoners van de bejaardentehuizen Huize Ashiana, Het Blauwe Nest en het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) in de gelegenheid gesteld om hun ID-kaart te maken.
Priya Trilokie, leidinggevende op de afdeling Identiteitskaarten van het CBB geeft aan dat een ID-kaart persoonlijk moet worden aangevraagd. “Maar er zijn ook een aantal personen die vanwege medische redenen niet persoonlijk naar een ID-booth kunnen om deze aan te vragen. Om ervoor te zorgen dat ook deze groep tijdig over hun identiteitskaart kan beschikken, wordt de mobiele ID-unit van het CBB ingezet”.
Zorgmanager Chronische afdelingen Elfrus Nijssen van het PCS is blij met deze speciale dienstverlening vanuit het CBB en dat de bewoners tot aan huis worden geholpen met het maken van hun ID-kaart. Voor het inzetten van de mobiele ID-unit moet er een verzoekschrift worden gericht aan de directeur van het CBB. Hierin moeten de persoons- en contactgegevens van de burger die de ID-kaart wenst te maken worden aangegeven en als de persoon nog in het bezit is van de oude identiteitskaart.
Ook een verklaring van de huisarts moet worden bijgevoegd, waarin is aangegeven dat de persoon bedlegerig is of een beperking heeft. Deze brief kan worden afgegeven bij de afdeling agenda maar het kan ook of per mail of via WhatsApp worden gestuurd naar het secretariaat van de directeur van het CBB.