Jarikaba ook voorzien van multipurpose kunstgrasveld

December 28, 2019

Comments: 0

Jarikaba, Saramacca – december 2019 – Het resort Jarikaba, in het district Saramacca is ook voorzien van een multipurpose kunstgrasveld. Het gaat om de aanleg van het tiende veld door het ministerie van Sport- en Jeugdzaken, vanaf december 2018 met als projectuitvoerder de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB).
De financierders van deze tiende oplevering zijn het Suriname Sportontwikkelings Fonds en SL Group. Saramacca is intussen voorzien van twee kunstgrasvelden en een speeltuin.

Districtscommissaris Sarwankoemar Ramai heeft aangegeven dat het veld tot stand is gekomen middels goede samenwerking tussen verschillende actoren.
Hij heeft de gemeenschap opgeroepen om voldoende gebruik te maken van de nieuwe sportfaciliteit.

Kenneth Jaliens, vertegenwoordiger van de KNVB, is ingegaan op de deskundige begeleiding die de jongeren van Jarikaba en omgeving zullen krijgen. Hiervoor zijn er worldcoaches getraind om de jongeren middels voetbal ook sociale vaardigheden bij te brengen. Hij heeft ook een dankwoord gericht aan het adres van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken voor de goede samenwerking om sport in Suriname naar grotere hoogtes te brengen.

Minister Lalinie Gopal heeft het belang van sporten benadrukt en verwezen naar internationale rapporten die de hoge cijfers van onder andere diabetes en hoge bloeddruk aangeven. De sportminister gaf aan dat sporten gestimuleerd wordt door de sportfaciliteiten dichterbij de gemeenschap te brengen. Om de duurzaamheid van de faciliteiten te garanderen, genieten de verantwoordelijken ook de nodige deskundige begeleiding van de KNVB. De bewindsvrouw gaf verder aan dat de regering blijft investeren in de districten, omdat de meeste talenten uit de districten komen.

President Desiré Delano Bouterse die ook aanwezig was in Jarikaba, heeft zijn dankbaarheid getoond aan alle actoren voor de totstandkoming van het kunstgrasveld en heeft ook zijn waardering uitgesproken voor de prestaties van alle sporters nationaal en internationaal. Hij is de mening toegedaan dat de Surinaamse gemeenschap bewuster gemaakt moet worden over het sportgebeuren en de prestaties ook beter moeten waarderen. Hij beëindigde zijn toespraak met de felicitaties aan de gemeenschap met de nieuwe sportfaciliteit en hen aan te bemoedigen om die te koesteren.

-Nationaal Informatie Instituut-