Jongeren in Coronie krijgen informatie over bijenteelt, veeteelt en landbouwtechnieken

3 August 2022

In: Nieuws
Comments: 0

In het district Coronie hebben jongeren, afgelopen weekend informatie gekregen over bijenteelt, veeteelt, kokosteelt en plantvermeerderingstechnieken. De deelnemers waren niet alleen afkomstig uit Coronie, maar ook van de stichtingen Compuact, Mulokot van Kawemhakan, Piya van Apetina en de kapitein van Langamankondre in Galibi.

Het is van belang dat er geïnvesteerd wordt in onze jongeren. Door kennis en kunde kan men zich beter oriënteren in de gemeenschap. Door de informatiesessie kan ondernemerschap bevorderd worden in het district. Coronie heeft heel veel potentie die nauwelijks wordt benut. Het district kan getransformeerd worden tot een productie -economie. De achtergestelde positie is te wijten aan urbanisatie, gebrek aan ontplooiingsmogelijkheden, geringe ondersteuning vanuit de overheid, gebrek aan enthousiasme om zelf te ondernemen, en ook vanwege de effecten van klimaatverandering.

Djaswandkoemar Sitaram, voorzitter van stichting Compuact, geeft aan dat er een mind-shift moeten plaatsvinden bij de bewoners van Coronie. Tijdens de infosessie zijn ook jongeren uit de dorpen Langaman kondre, Apetina en Kawemhakan, getraind om leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. Daarnaast heeft de Jeugdclub voor ICT van St. Compuact, een presentatie verzorgd in STREAM (Science, Technology, Robotics, Engineering, Art and Math).

Projecten van verschillende basis robotsystemen, die producten uit afvalmateriaal hebben gemaakt, moderne toepasselijke technologie voor industriële vormgeving en programming zijn gedemonstreerd. In het vervolgtraject zullen ook andere jongeren in de gelegenheid gesteld worden om mee te doen aan de educatieve dagen en trainingen ter bevordering van de productie.