Jongeren in de politiek

25 October 2022

In: Nieuws
Comments: 0

De Jongerenraad van de politieke partij Broederschap en Eenheid in de Politiek, onder leiding van Winston Adaba, organiseerde vrijdag 21 oktober jl. een lezing voor zijn leden in het BEP-centrum. Deze lezing droeg als titel, Jongeren in de politiek, en werd gehouden door George Lazo, organisatieadviseur. Hij hield zijn gehoor voor dat actief zijn als jongere in de politiek of in een politieke partij, en vooral ook actief blijven, met het oog op de toekomst, betekent naast schooleducatie, en/of werk carrière, een maatschappijvisie uitdragen en naleven. Hij zei ook dat het daarvoor nodig is een keus te maken uit diverse politieke ideologieën, welke gebruikt kunnen worden om de maatschappelijke realiteit in te richten ten einde het streven naar welvaart en welzijn gestalte te geven.

Verno Pryor lid van het wetenschappelijk bureau van de BEP, heeft de jongeren uitgelegd dat de BEP als politieke partij een sociaaldemocratische ideologie aanhangt. Democratisch bestuur waarin de volkswil leidend is en tot uitdrukking wordt gebracht. Dat wil zeggen rechtsgelijkheid voor alle burgers, gelijke ontwikkelingskansen en ontplooiingsmogelijkheden alsmede rechtvaardigheid, op basis van wet en recht.