Juspol evalueert instituut voor rechtshandhaving

24 June 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 24 juni 2021- Het instituut voor de rechtshandhaving en rechtsbescherming wordt geëvalueerd. Volgens minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie valt dit onder de beleidsvoornemens van het ministerie. Hieronder vallen ook de effectieve aanpak van de criminaliteit en het treffen van rechtsstaatversterkende maatregelen.

De bewindsman streeft er met het ministerie naar om de internationale relaties te versterken. Hierdoor kan er onder ander worden gewerkt aan het verbeteren van de vreemdelingenzorg, zodat er een nationaal migratiebeleid samengesteld kan worden. Volgens de Justitieminister moeten de beleidsvoornemens het veiligheidsgevoel in de samenleving wordt vergroten.

-STVS Nieuwsredactie-