Juspol werkt aan wensenpakket Politiebond

20 May 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 20 mei 2021- Het Ministerie van Justitie en Politie werkt gestadig aan het realiseren van zaken opgenomen in het wensenpakket van de Surinaamse Politiebond(SPB). Momenteel worden er tussen het ministerie, de Surinaamse Politiebond (SPB) en het Staatsziekenfonds (SZF) gesprekken gevoerd over de medische voorzieningen van politieambtenaren. Het Ministerie wil komen tot algehele vrije medische voorzieningen voor alle actieve en gepensioneerde leden van het Korps Politie Suriname (KPS) en hun gezin. Dit meldt het ministerie.

De SPB heeft op een Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2021 een motie aangenomen, welke op 17 mei 2021 het ministerie heeft bereikt. In de motie is onder meer aangegeven dat de werkgever, JusPol, niets heeft gedaan aan de lonen. Het ministerie is vanaf 16 april 2021 gestart met de gesprekken tussen de Overlegcommissie Justitie en Politie en het SZF om de kwestie over de medische voorzieningen op te lossen. Op 23 april 2021 is het bestuur geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen met het Staatsziekenfonds.

De minister van Justitie en Politie heeft naar aanleiding van de verschillende verzoeken van de vakbonden binnen zijn ministerie instructies aan de President van de Republiek Suriname gevraagd. De President heeft op 3 mei 2021 toestemming verleend aan de Juspol minister en een team van ministers (BIBIS/BIZA/Financiën en Planning/Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken) om voorbereidingen te treffen voor de loononderhandelingen met de SPB en de overige vakbonden.

Op 6 mei 2021 heeft de Overlegcommissie het bestuur van de SPB formeel in kennis gesteld van dit resultaat. De gesprekken voor de loononderhandelingen zijn gepland voor de komende week.

Op 12 mei 2021 heeft de minister van Juspol per schrijven het bestuur van de politiebond uitgenodigd om één vertegenwoordiger af te vaardigen voor een vervolgmeeting tussen de Overlegcommissie Justitie en Politie, KPS, SPB en het SZF. Het bestuur van de SPB heeft niet gereageerd op de uitnodiging van de bewindsman, maar heeft wel 3 vertegenwoordigers aan de vergadering laten deelnemen. Via de korpschef had de minister de afdeling Human resources  (HRM) van het KPS uitgenodigd voor deze vervolgmeeting.

Op deze vergadering hebben de aanwezige leden van de bond een zodanige houding vertoond, dat de meeting uiteindelijk zonder hun is voortgezet. Het resultaat van de meeting is dat het SZF binnen twee weken een model zoveel mogelijk conform dat van het Ministerie van Defensie zal uitwerken en aan Juspol aanbieden. Dit model zal vervolgens ook worden aangeboden aan de korpschef en de politiebond. Na goedkeuring zal de conceptovereenkomst worden gepresenteerd aan alle actoren.

De korpschef is op 17 mei 2021 formeel door de minister geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de gesprekken tussen de Overlegcommissie Juspol, de afdeling HRM van het KPS en het SZF.

De Overlegcommissie is per oktober 2020 voor een goede beleidsafstemming binnen het minister door de justitieminister ingesteld. De commissie is een werkarm van de bewindsman om op structurele manier met de vakbonden die op het ministerie opereren te communiceren. Op deze manier moet er tot een juiste identificatie en inventarisatie van problemen worden geraakt en op efficiëntere manier werken aan de oplossingen.

-Website-