Kiesstelsel sinds 1987 niet aangepast

December 1, 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 01 december 2021- Het kiesstelsel van Suriname is vanaf 1987 niet aangepast. Volgens politicoloog Hans Breeveld moet dat nu wel gebeuren, aangezien er heel veel veranderd is. Het ideale kiesstelsel is volgens hem één met een landelijk evenredige vertegenwoordiging, waarbij elke stem hetzelfde gewicht heeft.

De huidige Grondwet is in 1987 middels een referendum aangenomen. Hierin is ook het kiesstelsel vastgelegd. Door de bepalingen in het kiesstelsel is er een groot verschil in het gewicht van stemmen in de diverse districten. Dat zou juist niet zo moeten zijn, zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland. Er zullen aan de hand hiervan gesprekken gevoerd moeten worden met de diverse partijen. Daarnaast moeten ook de districten duidelijk worden aangegeven in het systeem.

Net als vele politieke partijen, is ook DOE-voorstander van  wijziging van het kiesstelsel, zegt voorzitter Steven Alfaisi. Hij is echter van mening dat de verandering gefaseerd moet plaatsvinden, omdat er rekening gehouden moet worden met de evenwichtige ontwikkeling van de districten.

Vergeleken met de vorige sprekers, is Ruben Ravenberg juist  geen voorstander van wijziging van het kiesstelsel. Het ontwikkelingsniveau van de districten is niet evenredig, laat hij kritisch optekenen. In het verleden hebben politieke partijen die aan de macht kwamen, het nagelaten om daarin verandering te brengen.

Alvorens over te gaan tot het wijzigen van het kiesstelsel, moeten er heel wat zaken in orde gemaakt worden, gaf president Chandrikapersad Santokhi aan op 14 november, in De Nationale Assemblee.