Koersstijgingen, waarschijnlijk door verminderd vertrouwen in regeringsbeleid’

15 September 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Swami Girdhari, secretaris van de Vereniging van Economisten in Suriname vertelde onlangs, dat we de afgelopen maanden geconstateerd hebben dat de wisselkoers van de USD dollar, ten opzichte van de SRD erg gestegen is. Girdhari verklaarde dat dit komt omdat de vraag naar valuta groter is dan het aanbod en als er schaarste is van een bepaalde munt, zal er volgens Girdhari, altijd sprake zijn van een prijsstijging. De secretaris van de VES zei dat er tot op heden geen orgaan is, dat de export stimuleert.

Volgens Girdhari komt dit ook, omdat we de meest simpele dingen niet geregeld hebben. Hij is van mening, dat er gekeken moet worden naar wat wij allemaal importeren. Volgens Swami Girdhari is het niet nodig bepaalde producten te importeren, omdat wij bepaalde goederen zelf kunnen produceren.

De groei van onze economie kan slechts verwezenlijkt worden als we meer gaan produceren en meer exporteren. Hierdoor kunnen we meer dollars verdienen. Dat zal uiteindelijk zorgdragen voor de oplossing van een aantal financiële en economische vraagstukken”, aldus Girdhari.