Korpschef Prade: “De onderwereld wordt gewaarschuwd”

3 May 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 03 mei 2021- De forensische opsporing van de politie beschikt over een apparaat dat verschillende devices kan uitlezen. Wereldwijd gebruiken politiediensten een Universal Forensic Extraction Device om alle informatie uit een mobiele telefoon of tablet te halen, ongeacht wachtwoorden en andere veiligheidsmaatregelen die de gebruiker heeft ingesteld. Korpschef Roberto Prade deelt mee dat er nog een apparaat wordt aangeschaft. Waarvoor dat is wil hij niet zeggen.“In ieder geval zullen we daarmee meer meters kunnen maken bij onderzoekingen,” vervolgt Prade. De onderwereld is gewaarschuwd. Ik denk dat ik het daarop kan houden voor wat betreft de aanschaf van het apparaat.

Prade heeft op een persconferentie afgelopen week op hoofdbureau Duisburg, uitgelegd wat de opsporings- en forensische diensten nodig hebben om effectiever te zijn. Beide diensten hebben meer apparaten en materieel nodig. De wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden moet de politie in staat stellen om indringende operaties uit te voeren. De wet op Privacy moet ook aangenomen worden benadrukken Prade en de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi “zodat er balans is”.

“We hebben langer dan een jaar of twee terug, al een apparaat, een computer met forensische mogelijkheden aangeschaft, waarmee devices kunnen worden uitgelezen,” deelt de korpschef mee. Hij voegt toe dat de dienst nog een apparaat wil aanschaffen. Er wordt gewacht op administratieve zaken van de bank. Zo gauw dat in orde is gaan we een ander apparaat aanschaffen. Prade merkt op dat de forensische opsporingsdienst met rasse schreden vooruit is gegaan. Het lijkt er steeds vaker op dat de tactische recherche in dienst is van de forensische recherche. De rollen waren niet zo lang geleden omgekeerd. Daarom dat er afzonderlijke dossiers worden opgemaakt. Van beide dossiers wordt gebruik gemaakt door het Openbaar Ministerie en de zittende magistratuur. De rechter kan dan uiteindelijk tot een evenwichtige straf komen, geeft hij aan.

-Website-