Korpsen hebben meer financiën nodig

October 6, 2021

Comments: 0

WOENSDAG 6 OKTOBER 2021- De regering wil meer contanten vrijmaken op de begrotingen, voor de verschillende korpsen. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft dinsdag, samen met collega’s Armand Achaibersing van Financiën & Planning en Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), alsook met de deskundigen en alle korpshoofden een bespreking gehad op het Kabinet van de President.
Tijdens deze bijeenkomst hebben zowel de vakbond als de regering oplossingsmodellen aangedragen. Minister Achaibersing heeft met zijn deskundige de wijzigingen besproken die op de begrotingsposten aangebracht moeten worden.

Er wordt meer geld ter beschikking gesteld van de strafinrichtingen, het Korps Politie Suriname (KPS), het Korps Brandweer Suriname (KBS) en het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA). “Het gaat onder andere om achterstallige resoluties, beschikkingen, missives, geautoriseerde stukken en financiering van projecten die al in de start-fase zijn, zegt minister Amoksi. “Rechtspositionele zaken worden bij de politie afgehandeld. Inkopen en dergelijke worden in overleg met het ministerie gedaan om de problemen aan te pakken”, laat de JusPol bewindsman optekenen in een persbericht.

De Surinaamse Politiebond was ook aanwezig bij het overleg. Volgens Amoksi leeft de regering niet op gespannen voet met de bond. “We hebben in een constructieve sfeer kunnen praten. De bond heeft ook ideeën aangedragen om eventuele knelpunten aan te pakken”, zegt de minister. De oplossingsmodellen die de regering heeft aanbevolen, zijn ook in goede aarde gevallen bij de bond.