Landbouwdeskundigen raden ‘platbranden’ af

December 10, 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 10 december 2019 – Het is gebruik in het binnenland dat akkers, nadat die zijn open gekapt ook nog in vlammen worden gezet als onderdeel van de voorbereiding van de grond op de aanplant. Twee landbouwdeskundigen uit Columbia die in de eerste week van december een trainingsmissie in Suriname hebben uitgevoerd, raden dat af. Roberto Suarez en Monica Salomonca brachten hun advies uit, nadat zij op donderdag 5 december 2019 een veldbezoek hebben gebracht aan ananasaanplanten in Redi Doti/Pierre Kondre. De landbouwdeskundigen hebben de lokale gemeenschappen opgeroepen om het ‘platbranden’ af te bouwen.
Suarez en Salomonca hebben erop gewezen dat bomen de bodem op natuurlijke wijze bemesten. Door het aanwezig woud steeds af te branden, gaat de vruchtbaarheid van de bodem op termijn verloren. Daardoor moeten de lokale gemeenschappen steeds andere plekken opzoeken om te planten. Ook zorgt het verbranden ervoor dat de natuurlijke schaduwplekken verloren gaan. Veel aanplanten blijken zwaar te worden aangetast, omdat ze langdurig worden blootgesteld aan directe zonnestralen.
Tijdens het bezoek hebben de planters problemen waarmee zij kampen onder de aandacht gebracht van de Colombiaanse delegatie. Voor veel van die problemen zijn er meteen oplossingen voorgedragen. Zo is ervoor wat betreft de aanhoudende schade die wordt veroorzaakt door vogels, geadviseerd om vogelverschrikkers in te zetten. De Surinaamse landbouwers hebben aan de andere kant ook adviezen uitgebracht en verteld over de effectiviteit van het planten van medicinale planten als onderdeel van de bestrijding van plagen.
Veel aandacht is besteed aan het bespreken van verschillen tussen de ananascultuur in Columbia en in Suriname. Enkele verschillen zijn dat het organisch telen al wordt toegepast in Columbia. Er wordt met compost bemest. Ruim 2% van de ananasaanplanten is bestemd voor de export. De Colombiaanse telers kennen 37 varianten, waarvan 4 de hoofdvarianten zijn, die het meest wordt verhandeld. Op een veld in Columbia werken er 5 mensen per hectare, terwijl dat in Suriname is 3 per hectare.
De boeren van Redi Doti zijn verenigd in Agro coöperatie Redi Doti Pierre Kondre. Deze werd opgericht op 28 juni 2017. Voorzitter Jerry Birambie gaf aan dat de coöperatie uit 20 leden bestaat. Zij hebben als doel om het economische en sociale leven van de twee gemeenschappen te verbeteren. De coöperatie helpt ook zoeken naar afzetmogelijkheden voor de boeren.
Suarez en Salomonca stelden aan het eind van het veldbezoek dat de inheemsen in Suriname goed georganiseerd zijn. Los van de ananassector zijn ze van mening dat er genoeg mogelijkheden zijn voor de plaatselijke gemeenschappen om hun productie- en verdiencapaciteit te verbeteren. Zij zien veel potentie voor de ananasboeren om hun productie op te voeren en zich te richten op de export, iets wat op termijn het gebied ten goede zal komen.
-LVV-