Landbouwproefstations in Suriname bestaan reeds 116 jaar

December 5, 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 05 december 2019 – De Landbouwproefstations in Suriname welke nu vallen onder het onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking, ODLOAV, bestaan reeds 116 jaar in Suriname. Het eerste proefstation vindt zijn oorsprong tegen het einde van de 17e eeuw, toen gouverneur van Sommelsdijck de eerste proeven van rijstteelt ter hand nam. In 1687 vond de export van 2.000 kilogram rijst plaats naar Nederland. Het landbouwproefstation werd echter op 4 december 1903 officieel opgericht in verband met de opkomende bevolkingslandbouw. Er werd een aanvang gemaakt met wetenschappelijk gefundeerd landbouwonderzoek in Suriname.

Het landbouwproefstation hield zich toen bezig met de desastreuze gevolgen van de krullotenziekte bij cacao. De eerste directeur van het landbouwproefstation was Dr. Van Hall die als inspecteur van de landbouw in West-Indie de taak kreeg wetenschappelijke voorlichting te geven aan Suriname en Curacao.
Voornoemde taken en nog meer worden momenteel nog uitgevoerd door het huidige onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking, ODLOAV.

De huidige hoofdtaak van dit onderdirectoraat is het uitvoeren van toegepast onderzoek met betrekking tot duurzame productiesystemen in de landbouw. Het ministerie van LVV is trots dat dit onderdirectoraat vandaag haar 116 jarig bestaan herdenkt. De taken van dit onderdirectoraat zijn niet meer weg te denken, willen we de agrarische sector op de juiste wijze en met de recente ontwikkelingen blijven begeleiden.
Minister Rabin Parmessar feliciteert de totale samenleving met deze mijlpaal en spreekt de hoop uit dat het onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking, ODLOAV zich blijft inzetten voor gedegen onderzoek, afzet en verwerking om zodoende de sector naar grotere hoogten te tillen.

-NII-