Landelijk in kaart brengen van armoede nodig voor gericht en effectief beleid

26 May 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 26 mei 2022- Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, heeft op dinsdag 24 mei een kennismakingsontmoeting gehad met de leden van de commissie Armoedegrens Bepaling.

De commissie die in juli 2021 is geïnstalleerd, gaf de bewindsman een update over de stand van zaken met betrekking tot haar activiteiten, waarbij reeds een notitie over de armoedegrensbepaling is geproduceerd.

Een lijst van indicatoren voor deze vier dimensies, welke gebaseerd zijn op de Surinaamse context, is inmiddels ook al opgesteld door de commissie. De commissie ging ook in op issues, welke haar werkzaamheden beïnvloeden, zoals het niet beschikbaar zijn van actuele data en de noodzaak om twee databases te gebruiken.

Het ligt in de bedoeling dat binnen twee maanden de commissie haar onderzoek zal hebben afgerond en een rapport met beleidsaanbevelingen zal aanbieden aan de bewindsman voor bespreking en besluitvorming in de Raad van Ministers. De commissie zal in de komende periode onder meer een consultatieronde houden met diverse stakeholders.

Zowel minister Mac Andrew als de commissie benadrukten tijdens het onderhoud de noodzaak voor een landelijke armoedesurvey alsook een permanente commissie Armoede, welke op geïntegreerde wijze het vraagstuk zal moeten blijven bestuderen om de regering omstandig te kunnen adviseren over een mogelijke armoedebestrijding en -verminderingsbeleid.