Launch Poster Gender in Engagement

11 December 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 11 december 2019 – Het Bureau Genderaangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft een poster gepresenteerd en geïntroduceerd inzake ‘Gender in Engagement’. Het bureau deed dit in samenwerking met de Stichting Samenwerkingsverband van Tribale Volken in Suriname (KAMPOS) en de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS).
Het BGA stelt in overleg met Inheemse en Tribale Volkeren (ITP’s) een document op voor eenduidige benadering van een samenwerking met gemeenschappen in het binnenland. Het doel van dit document is dat ontwikkelingsprogramma’s die worden uitgevoerd in de woongebieden van de ITP’s, zo effectief mogelijk zijn door ook rekening te houden met aspecten van gendergelijkheid. Begin november zijn bijeenkomsten gehouden waarbij verschillende overheidsorganisaties en niet-gouvernementele organisaties met elkaar van gedachten hebben gewisseld over dit onderwerp. Organisaties die reeds projecten uitvoeren in het binnenland hebben hun ‘engagement’ strategie gepresenteerd.
Als voortvloeisel van het voorgaande is een poster in verhaalvorm ontworpen die voor de diverse stakeholders is versimpeld. De poster is uitgebracht in de vorm van een stripverhaal, zodat deze toegankelijk is voor verschillende organisaties, gemeenschappen en andere belanghebbenden. Voorafgaand aan de launch van de poster werden er enkele presentaties gehouden. De voorgaande activiteiten met betrekking tot dit onderwerp werden geëvalueerd. Carla Madsian, coördinator van de VIDS inzake het project monitoren van de rechten van inheemse volkeren, gaf ook een presentatie over de ‘Indigenous Navigator Project’.
Sharon Saridjan-Tjokro, functionaris van het BGA, gaf een korte uitleg over het EnGenDER Project (Enabling Gender-Responsive Disaster Recovery, Climate and Environmental Resilience in the Caribbean Project). Het EnGenDER project heeft tot doel het verder integreren van gender equality en een mensenrechten benadering betreffende acties inzake climate change, environment alsook disaster recovery en het identificeren en aanpakken van de eventuele kloven, opdat mannen, vrouwen, jongens en meisjes gelijke toegang hebben tot oplossingen in dit verband. De synthese van gender gerelateerde initiatieven en projecten en de bespreking van het engagement proces hebben ook de revue gepasseerd.

-NII-