Launch SAMAP- Matching Grant Call for Expression of Interest in aankomst

30 September 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 30 september 2019 – Het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) is een programma van de regering van Suriname onder leiding van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, uitgevoerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en gefinancierd door de Europese Unie. SAMAP is gereed voor het lanceren van de eerste SAMAP Matching Grant Call for Expressions of Interest. Vanaf het moment dat de launch heeft plaatsgevonden kunnen er aanvragen worden ingediend om in aanmerking te komen voor de Matching Grants, die het SAMAP project biedt onder haar Matching Grant Facility (MGF). De grants zullen in de vorm van equipment en landbouw gerelateerde diensten beschikbaar worden gesteld aan landbouwers, verwerkers en agrobedrijven met als doel het stimuleren van verhoogde productieve landbouw- en landbouwverwerkingsactiviteiten.

Vanaf het moment dat de Call for Expressions of Interest is gelanceerd mogen behoeftigen de formulieren en instructies ophalen en vervolgens hun aanvraag indienen voor een kleine grant tot maximaal USD 5.000 of een grote grant tot maximaal USD 300.000. Om in aanmerking te komen moeten de ingevulde aanvraagformulieren worden ingediend en moet worden voldaan aan de gestelde criteria. Vermeldenswaard is dat er sprake is van een concurrerende fonds en worden aanvragers dus aangemoedigd door SAMAP om de instructies te volgen, de formulieren goed in te vullen, de opgevraagde bewijsdocumenten toe te voegen en zoveel als mogelijk informatie ter verduidelijking van hun aanvraag in te dienen om hun kansen te vergroten voor het behalen van een goede score tijdens de evaluatie. Het team van SAMAP zal landelijk weer infosessies en ook open dagen hebben betreffende de MGF, om de behoeftigen en andere relevante stakeholders te voorzien van informatie betreffende het aanvragen van de grants en het invullen van de aanvraagformulieren.

SAMAP streeft naar duurzame landbouwontwikkeling voor inclusieve groei en werkgelegenheid door verhoogde omzet van groenten, fruit, wortels en knollen, en bosbijproducten. Ook streeft SAMAP naar duurzame markttoegang voor de boeren en agrobedrijven. Verder wordt er gestreefd naar verbeterde voedselveiligheidscapaciteit en -normen voor de particuliere sector en publieke instellingen. Daarbij zal voldaan worden aan de internationale sanitaire en fytosanitaire eisen met ondersteuning van boeren, boerenorganisaties en agrobedrijven middels het behalen van kwaliteitsproductie en exportcertificering.

De launch van de SAMAP Mathcing Grant Call for Expressions of Interest zal op maandag 30 september aanstaande plaatsvinden in het nieuw gebouw van de FIFA-Surinaamse Voetbal Bond, meer bekend als ‘owroe Cul’. Minister Rabin Parmessar zal de opening van de launch verrichten in bijzijn van de vertegenwoordigers van de Europese Unie, de FAO en uitgenodigde landbouwers.

– Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij-