LAUNCH SURINAME COMPETITIVENESS SECTOR EN DIVERSIFICATION PROJECT

11 May 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 11 mei 2021- De launch van Suriname Competitiveness Sector en Diversification Project vond vandaag plaats in de Congress hall. Dit project is bedoeld om delfstoffen in te zetten voor een duurzame ontwikkeling van Suriname en is in verschillende componenten verdeeld onder het ministerie van natuurlijke Hulpbronnen en het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Minister van Natuurlijke Hulpbronnen David Abiamofo gaf aan dat de economie van Suriname al geruime tijd afhankelijk is van delfstoffen productie.

Volgens de bewindsman zijn er in het verleden verschillende pogingen gedaan, maar geen van die pogingen hebben kunnen leiden tot een modern instituut. Het streven van de huidige regering is om dit wel te realiseren en de delfstoffen industrie op een adequate manier te beheren. Traditioneel worden de concessies uitgeven aan personen en bedrijven die de capaciteit niet hebben om het te laten bloeien tot grootschalige mijnbouw.

Minister Walden heeft tijdens haar presentatie aangegeven welke mogelijkheden er geïdentificeerd zijn binnen onze economie. De beperkingen die er momenteel zijn en hoe de oplossingen aangedragen zullen worden. Volgens de bewindsvrouw wordt momenteel slechts 5% van onze potentie gebruikt.

President van Suriname Chandrikapersad Santhoki zegt dat voor het creëren van betere verdiencapaciteit dit project, past in het beleid van deze regering. Hij gaf aan dat Suriname het 17de rijkste land is en dit alleen tot uiting kan komen door goed bestuur, welvaart en transparantie. In het traject om dit te bereiken is de president van plan om ondernemers en multinationals erbij betrekken.

-STVS Nieuwsredactie-