Leden ABPRO zijn situatie zat

6 May 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 06 mei 2021- De kruik gaat te water tot ze barst. Dit laten enkele ontstemde leden van de Algemene Bond Personeel Regionale Ontwikkeling, ABPRO, weten.  Op woensdag 5 mei is er een algemene leden vergadering belegd met vertegenwoordigers van diverse afdelingen en structuren. Een van de hoofdonderwerpen was het uitblijven van de loonreeks van de bestuursdienst.

Voor aanvang van de vergadering heeft het bondsbestuur een gesprek gevoerd met vice president Ronnie Brunswijk. Hij verzekerde het bestuur de problemen aan te kaarten tijdens de Raad van Ministers, zodat er voor een gedegen oplossing gezorgd kan worden.

Tijdens de ALV zijn er enkele zaken aangehaald, die de werkomstandigheden van de bestuursdienst bemoeilijken. Hieronder vallen onder andere de kledingtoelage en de werkomstandigheden. Bestuurslid Rudolgo Palmtak benadrukte dat de leden en werknemers regelmatig hun klachten moeten doorgeven. Zo alleen kan het bestuur voor hen opkomen en werken aan oplossingen.

Vice-president Ronnie Brunswijk heeft het bestuur aangegeven dat hij maandag hoopt te komen met een gedegen oplossing.

-STVS Nieuwsredactie-