Leerkrachten actiegroep ‘Wi Sa Strey’ vraagt waardebonnen van regering

27 April 2023

Comments: 0

Een actiegroep van leerkrachten gebundeld in ‘Wi Sa Strey’ heeft buiten de vakbonden om het misnoegen van het onderwijzersveld geuit bij het Kabinet van de President. De regering, in de persoon van president Santokhi, heeft de groep aangehoord. Daarbij is weliswaar aangegeven dat er alleen formele gesprekken aangegaan kunnen worden met organisaties en groepen die beschikken over statuten.

‘Wi Sa Strey’ had onder anderen de eis om waardebonnen te krijgen, en geen pakketten, om in de maandelijkse behoeften te voorzien. Meredith Hoogdorp, de leider van de actiegroep, gaf aan dat nog vernomen zal worden of dit realiseerbaar is. Naast de oproep om vrijdag niet naar school te gaan, vanwege de wateroverlast, zijn leerkrachten ook gevraagd niet naar standplaatsen in het binnenland te vertrekken. Afhankelijk van de regens is het mogelijk dat de lesgevenden pas dinsdag weer de school zullen bezoeken, daar het maandag 1 mei, de Dag van de Arbeid is.