Loonraad brengt advies uit voor nieuw algemeen minimumloon

2 February 2023

In: Nieuws
Comments: 0

De Nationale Loonraad (NLR) heeft op woensdag 1 februari 2023 advies uitgebracht aan minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken voor vaststelling van een nieuw algemeen minimumloon dat per 1 februari 2023 zal moeten ingaan.

Het advies komt neer op een bedrag tussen SRD 35 en SRD 38,50 per uur. Het huidig algemeen minimumloon is vanaf 1 juni 2022 vastgesteld op SRD 20,00. Zodra de minister de goedkeuring krijgt van de Raad van Ministers, zal hij het nieuwe algemeen minimumloon bij beschikking vaststellen en bekendmaken. Het is niet vanzelfsprekend dat de RvM akkoord dient te gaan met het advies van de Loonraad. Het advies van de Loonraad is tot stand gekomen na overleg met stakeholders, waarbij zowel sociale als economische indicatoren in gelijke mate in acht worden genomen.