LOSTLATEN KOERS ZAL GROTE IMPACT HEBBEN OP BANKWEZEN EN ECONOMIE

30 April 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 30 april 2021- Het loslaten van de wisselkoers, zal een grote impact hebben op de economie. Volgens Eblein Frangie voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging zal deze maatregel zorgen voor de verdere verzwakking van het bankwezen. Met de vrij hoge dollarisatie van de banken voor met name de kredieten, zal deze maatregel ook een negatief effect hebben op de cliënten.

Er is eerder al aangegeven door deskundigen dat de regering vroeg of laat, de koers zal moeten loslaten. In een schrijven aan verschillende maatschappelijke groepen informeert minister Armand Achaibersing Financiën & Planning, dat het IMF het liberaliseren van het wisselkoersregime, een van de belangrijkste condities vindt om de economie gezond te maken. Volgens Remmy Bhailal, voorzitter van de cambiohouders zal deze maatregel het vraagstuk van speculatie aanpakken.

Ondanks het om een zware pil gaat, beaamt voorzitter Frangie dat het noodzakelijk is om deze maatregel door te voeren. De economie moet weer stabiel gemaakt worden. Als de wisselkoers wordt losgelaten, zal de koopkracht verder dalen, zegt Aramand Zunder voorzitter van de Progressieve Werknemers Organisatie, PWO. Volgens hem zal het vakbondswezen weer om de tafel moeten zitten met de regering om de werkende klasse tegemoet te komen.

-STVS Nieuwsredactie-